Bild
;
Tema: så mår haven

Haven går att återställa

Världens hav är mer motståndskraftiga än man tidigare trott. Det konstaterar en grupp forskare i en samlingsartikel i den ansedda tidskriften Nature. De menar att det är fullt möjligt att återfå havens forna glans på 30 år. Om vi anstränger oss.

Världens hav och ekosystem har drabbats hårt av människans framfart under de senaste dryga seklet. Många livsmiljöer har förändrats eller försvunnit och många arter har minskat kraftigt eller dött ut.

- Havet är allvarligt hotat av mänskliga aktiviteter, men det visar också en överraskande återhämtningsförmåga när man gör rätt, säger forskaren Jean-Pierre Gattuso, en av medförfattarna, till Politico.

Forskarna menar att det är fullt möjligt att åtgärda alla problem och få tillbaka välmående marina ekosystem till år 2050. Det kommer att kräva skarpa åtgärder och kosta enorma summor, men vara värt det tiodubbla. Den ökande medvetetenheten om havens och välmående kustområdens förmåga att absorbera koldioxid och skydda mot havsnivåhöjningar hjälper till med motivationen.

- Vi har fortfarande möjlighet att ge ett friskt hav till våra barnbarn, och vi har kunskap och verktyg för att göra det," säger Carlos Duarte, som ledde översynen, till The Guardian. Att inte ta sig an denna utmaning är inte ett alternativ.

MER LÄSNING