Åtgärdsplan för Östersjön, 2021

Östersjöländerna har gemensamt tagit fram en strategisk plan med mål och åtgärder för att förbättra havsmiljön i Östersjön.

Arbetet med uppdateringen har pågått sedan 2018. Det har involverat ett stort antal forskare, experter och observatörer runt hela Östersjön. Planen antogs under ett ministermöte i Lübeck i oktober 2021 under Helsingforskommissionens paraply.

Helsingforskonventionen är en regional miljökonvention för Östersjöområdet, inklusive Kattegatt. Konventionen gäller för hela avrinningsområdet. Parter är Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Sverige, Tyskland, Ryska Federationen och EU.