Bild
;
Tema: vårt ansvar

Tumlare, torsk och koraller får stärkt skydd

Hela 58 000 hektar i skånska Kattegatt ska bli marint naturreservat. Det är ett viktigt område för såväl tumlare som torsk, och i området finns även en rad andra hotade arter. Området har sedan 2009 varit fredat från fiske, och nu ska skyddet skapa ännu bättre förutsättningar för ekosystemet i området att utvecklas naturligt.

Området är ett av kärnområdena för Bälthavspopulationen av tumlare, en av tre tumlarpopulationer i svenska vatten. I området är födotillgången för tumlarna bättre än i angränsande områden, och de samlas här i högre antal. Även torsk samlas i området under lekperioden i januari till mars. Man hoppas därför att den spillra av torskpopulationen som finns kvar ska få en fredad plats i naturreservatet, och att detta ska stärka populationen även utanför reservatsgränserna.

Det skydd som tillkommer i och med reservatsbildningen omfattar inte fiske, eftersom det reglerats redan tidigare i området. Det som däremot regleras är exploatering, jakt och att köra vattenskoter. Maxhastigheten för vissa fartyg kommer att begränsas till 25 knop, och tydliga regler kommer att införas kring hur man får färdas i närheten av marina däggdjur och sjöfåglar. Även militärövningar kommer att förbjudas, till glädje för de ljudkänsliga tumlarna.

MER LÄSNING