Mer PFAS i nyttig mat

Unga som äter nyttigt får i sig mer PFAS än de som äter mer onyttigt. Förklaringen verkar finnas i mängden fisk och skaldjur i födan.

Avhandlingen bygger på data kostvanor hos drygt 1 000 personer i åldrarna 10–21 år. PFAS-halterna i deras blod och dricksvatten analyserades. Nästan 30 procent av ungdomarna hade halter i blodet som visar att de fått i sig mer PFAS än vad EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet anser är säkert för hälsan. PFAS är kemikalier som bryts ner extremt långsamt och därför ansamlas i naturen och i våra kroppar. På sikt kan de öka risken för olika negativa hälsoeffekter.

Dricksvattnet var en betydande källa till PFAS för många, men även maten. Unga som åt en hälsosam och varierad kost hade högre halter än de som åt mer onyttigt. Det beror sannolikt på att de som äter enligt rekommendationerna får i sig större mängder PFAS främst från fisk och skaldjur.