Bild
;
Tema: vårt ansvar

14 nya åtgärder för havsmiljön

Farliga ämnen från sjöfart och fritidsbåtar, möjligheten att inkludera invasiva arter i skötselplaner eller bevarandeplaner för marina skyddade områden, samt en minskning av arealen där man får fiska med trål. Det är några av punkterna på den nya åtgärdslistan från Havs- och vattenmyndigheten

Åtgärdsprogrammet riktar sig till myndigheter och kommuner, och är en del av det svenska genomförandet av EU:s havsmiljödirektiv. Det första åtgärdsprogrammet togs fram 2015 och det uppdateras och kompletteras vart sjätte år.

– Det är en hel del vi behöver arbeta med för att nå god miljöstatus, och därigenom miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård, konstaterar Mats Svensson, chef för havsförvaltningsavdelningen vid HaV, i ett pressmeddelande.

Havs-och vattenmyndigheten bedömer att de största belastningarna på havsmiljön är tillförseln av näringsämnen, uttag av arter genom fiske och tillförseln av farliga ämnen, samt de sammanlagda effekterna av dessa.

Några av de åtgärder som tillkommit:

• möjligheten att inkludera invasiva främmande arter i skötselplaner eller bevarandeplaner för marina skyddade områden.

• minska arealen trålsvept yta och öka användningen av selektiva och skonsamma fiskeredskap.

• minska belastningen av farliga ämnen från sjöfart och fritidsbåtar, expertstöd för ett samordnat oljeskadeskydd samt motverka spridning av farliga ämnen i områden med dumpad ammunition och kemiska stridsmedel.

• hantering av fiskerelaterat skräp genom produktutveckling av fiskeredskap, stärkt tillsyn och förbättrad hantering av redskap inom fritidsfisket.

• förhindra att seismiska undersökningar orsakar skadligt buller med negativa effekter på marina däggdjur, till exempel tumlare.

• åtgärder för ekosystembaserad förvaltning, samt inrättande av förvaltningsråd för skyddade områden.

MER LÄSNING