Haven – vårt ansvar

Här samlar vi nyheter, forskning och fakta om vårt ansvar för haven. Människans påverkan på haven är stor, och för att få friska och välfungerande hav krävs att vi tar hand om dem. Forskarna tar fram kunskap om hur man bäst bör gå till väga. Myndigheter arbetar med att förvalta och skydda haven, och det arbetet sker både inom landet och i internationella samarbeten. Men var och en av oss kan också värna om ett friskt hav. Haven är vårt ansvar.

Artiklar om vårt ansvar

Nyheter om vårt ansvar

Rapporter

Avhandlingar