Hur vi kan skydda 30 procent av haven till 2030

Marinbiologer har kartlagt hur en tredjedel av världens hav kan skyddas fram till 2030. Att skydda haven med en tredjedel menar forskarna är avgörande för att livet ska återhämta sig. Forskarna kartlade 458 olika bevarandevärden, från olika djurarters utbredningar och migrationsrutter till förekomsten av näringsrika havsströmmar och planktonproduktion.