Syrebrist i haven: allas problem

Förlusten av syre från världens hav är ett ökande hot i spåren av klimatförändringen, varnar Internationella naturvårdsunionen, IUCN, i en ny rapport. Den globala uppvärmningen värmer även upp haven och minskar därmed vattnets förmåga att binda syre. Detta i kombination med utbredd övergödning, som även det sänker syrenivåerna, har gjort att 700 platser i världshaven i dag lider av syrebrist, jämfört med 45 på 1960-talet.

Detta har en påtaglig påverkan på ekosystemen, framför allt på stor fisk som är extra känslig för syrebrist och överfiske. Syrebristen påverkar också cirkulationen av grundläggande näringsämnen som kväve och fosfor vilket kan få långtgående konsekvenser, varnar forskarna i rapporten. I rapporten diskuteras orsaker, effekter, konsekvenser och lösningar på dessa problem, och samhället uppmanas att omgående agera för att minska klimateffekter, övergödning och överfiske.