Bild
;
Tema: livsmiljöer Tema: övergödning Tema: klimat

Övergödning leder till flippade ekosystem

Under en dag simmade sammanlagt tre ton fisk och skaldjur upp på land för att dö på stranden. Nu säger forskare att ekosystemet i Europas största saltvattenlagun, Mar Menor i södra Spanien, befinner sig i en ekologisk nödsituation.

Det är syrebrist orsakad av övergödning från bland annat jordbruk, avloppssystem och läckage från nedlagda gruvor som ligger bakom den omfattande bottendöden i Mar Menor. Syret på bottnen i sjöar och hav binder normalt fosfor, men vid syrebrist upphör denna naturliga process. I stället för att bindas nere på botten finns fosfor istället kvar i vattnet, samtidigt som tidigare bunden fosfor börjar läcka ut ur bottensedimentet. Detta leder till okontrollerbar övergödning, till att alger växer och skymmer ljuset så att fotosyntesen på bottnen upphör och vegetationen dör.

Förändringarna i lagunen Mar Menor är så stora och omfattande att forskare varnar för att hela ekosystemet är hotat. Man säger att det har flippat och kanske inte går att rädda alls. En så kallad ekosystemflipp är en snabb och omfattande förändring i ett ekosystem, där balansen mellan arter förändras. Ekosystem har en stark motståndskraft och kan länge framstå som ganska opåverkade av exempelvis klimatförändringar och övergödning, men i själva verket närmar de sig gränsen för vad de klarar av. Till sist kan bara en liten störning bli droppen och flippa hela ekosystemet.

När fiskarna simmade upp på land var det för att undkomma svavelväte som bildats i vattnet. Svavelväte är akut giftigt och bildas när regnvatten drar med sig kväve, fosfor och ammoniak. De senaste åren har södra Spanien drabbats av allt oftare återkommande oväder med stora mängder nederbörd. Under ett par timmar regnade det motsvarande en årsnederbörd i regionen. Det söta regnvattnet la sig då som ett tjockt lager ovanpå det salta lagunvattnet och blandat med bottnens kväve och fosfor frigjordes stora mängder giftigt svavelväte. Även fiskar som klarar sig länge i syrefattiga miljöer, som ål, simmade därefter upp på land.

Under de senaste 10 åren har det skett så många synliga förändringar i Mar Menor att människor, både i området och i övriga delar av Spanien, har börjat reagera och många hävdar nu att ett totalstopp av industrijordbruket är den enda vägen att gå.

MER LÄSNING