Bild
Bild: SGU
;
Tema: klimat Tema: avfall

Stora läckage av växthusgaser från fiberbankar

En ny studie visar att utsläppen av växthusgaser från fiberbankar på havsbottnen kan vara så stora som sju procent av Sveriges totala utsläpp.

Trä- och massaindustrier längs Norrlandskusten släppte ut sina avlopp med träfibrer och kemikalier i stort sett orenade fram till 1970-talet. Det här avfallet finns fortfarande kvar i vattnet, samlade i så kallade fiberbankar på bottnarna utanför eller nedströms om utsläppskällorna.

Man vet sedan tidigare att fiberbankarna innehåller höga halter av bland annat PCB, tungmetaller och gamla bekämpningsmedel. Men nu har forskare upptäckt att fiberbankarna även läcker stora mängder växthusgaser.

− Det var när vi skulle mäta hur mycket miljögifter som sprids från de här gamla fiberbankarna som vi upptäckte att de också bildar väldigt mycket växthusgaser, som metan och koldioxid. Det bubblade rejält i vattnet när vi tog sedimentprover, säger Anna-Karin Dahlberg, forskare i miljökemi vid Sveriges lantbruksuniversitet. Hon är en av de forskare som publicerat en studie om de nyupptäckta utsläppen.

Forskarnas undersökningar visar att utsläppen av växthusgaser från alla Sveriges fiberbankar kan vara så stora som 3,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter – vilket motsvarar sju procent av landets totala utsläpp. De här sifforna bygger på laboratorieexperiment och beräkningar av fiberbankarnas storlek, och ska därför ses som en uppskattning.

− Men studien säger ändå någonting om skalan, att det kan handla om betydande mängder. Och det här är alltså utsläpp som hittills har gått under radarn och inte räknats in i Sveriges utsläpp. Det här visar att det finns ännu en anledning att sanera de svenska fiberbankarna, säger Anna-Karin Dahlberg.

MER LÄSNING