Bild
;
Tema: avfall

Mikroplast stör eremitkräftan

Till skillnad från andra kräftdjur som ömsar skal alteftersom de växer, så byter eremitkräftor istället ut sina snäckskal som de bor i. Men nu har forskare upptäckt att mikroplast stör eremitkräftorna i deras val av snäckskal.

Plast som flyter runt i haven, stora som små bitar, är ett av flera hot mot djur. I flera studier har forskare sett att en del ämnen i plasten påverkar olika djurs beteende. En del plaster verkar till exempel lukta gott så att de kan uppfattas som mat.

Mikroplaster är små men kan även de påverka djur negativt. I en ny studie på eremitkräftor, så har man kunnat visa att mikroplaster stör eremitkräftornas förmåga att hitta ett nytt bra skal efter att de lämnat sitt gamla skal. Detta skulle kunna bidra till högre dödlighet hos eremitkräftorna då de behöver sitt skal som skydd mot rovdjur.

MER LÄSNING