Bild
;
Tema: fiske Tema: avfall

Sex länder bidrar med nästan allt skräp i Stilla havet

En ny studie visar att sex länder bidrar till över 90 procent av allt plastavfall i Stilla Havet. De här länderna är alla stora fiskenationer, och en stor del av plasten i havet är fiskerelaterad.

Man räknar med att det finns mer än 150 miljoner ton plast i världshaven, och den siffran ökar hela tiden. På grund av havsströmmar ansamlas skräpet på olika platser. Den största ansamlingen finns i norra Stilla havet och brukar kallas Great Pacific Garbage Patch.

Nu har forskare analyserat nästan 600 kg plastskräp från det här området. Genom att analysera språk och tillverkningsland på de plastföremål där det var möjligt har forskarna kunnat spåra skräpets ursprung.

− Det mesta av den plast som flyter omkring i Great Pacific Garbage Patch kan spåras till industriella fiskenationer, säger Laurent Lebreton, från The Ocean Cleanup som är en av forskarna bakom studien.

De länder som pekas ut som ägare till över 90 procent av plasten är Japan, Kina, USA, Taiwan, Sydkorea och Kanada, vilka alla har stora fiskeindustrier. Forskarnas analyser tyder på att mer än en fjärdedel av allt skräp i Great Pacific Garbage Patch är fiskerelaterat.

− För att minska utsläppen av plastskräp till haven behövs en större transparens i fiskeindustrin och ett utökat samarbete för att reglera och övervaka hanteringen av gamla fiskeredskap, säger Laurent Lebreton.

MER LÄSNING