Bild
;
Tema: fiske

Strömmingskrisen

Det råder stor brist på stor strömming som behövs för att göra surströmming. Detta har åter fått diskussionen om industrifisket att blomma upp. Strömmingens betydelse för Östersjöns ekosystem är enorm, och något måste göras säger forskarna.

Sillen är en hörnpelare i Östersjöns ekosystem. Havets ekologiska balans rubbas om den försvinner. Större rovdjur som säl, rovfiskar och sjöfågel får brist på mat och näringsämnen och energi kan inte längre överföras via sillen från plankton och mindre djur.

– Mycket pekar på att ett eller flera delbestånd håller på att fiskas bort, säger fiskforskaren Henrik Svedäng. Att då hålla fast vid höga kvoter är riskabelt. Sillen har ersatts med spigg och torskfisket har stängt, men ingen reagerar ändå. Vi vet redan tillräckligt för att dra i nödbromsen.

Den så kallade "Spiggvågen" – rubbningen i Östersjöns ekosystem som gör att storspiggen tar över med kaskadeffekter i ekosystemet som algtillväxt och sämre vattenkvalitet som följd – orsakas sannolikt också av den försvinnande sillen.

MER LÄSNING