Hållbarhet inom svenskt småskaligt Östersjöfiske: en studie om lokal resursanvändning från ett social-ekologiskt perspektiv

I denna avhandling undersöks hur småskaliga fiskare förhåller sig till sitt användande av naturresursen och till samhällets regelverk. Termen ”stewardship” används ofta inom forskningen för att beskriva en klok och ansvarsfull användning av naturen. Det ses som en strategi för att uppnå hållbar utveckling och för att kunna säkerställa människors samt annat livs välmående.

Här görs en överblick av och utvecklingen inom dagens svenska småskaliga fiske i Östersjön och en analys av den historiska utvecklingen av ålfisket. En undersökning fokuserar på fiskares kunskaper och utvärderar hur den kunskapen kan användas inom forskning och förvaltning. I avhandlingen visas hur stewardship formas av fiskares socialekologiska sammanhang och att denna varierar över tid och mellan fiskare.