Karpfiskar som föda - utvärdering av miljögifter och effekter av fiske på ekosystemet

Kustlevande karpfiskar verkar fungera väl som människoföda med avseende på innehåll av miljögifter. Ett fiske på karpfiskar kan ha en positiv effekt på ekosystemet, men storskaliga försök måste göras för att kunna kvantifiera effekterna.