Bild
;
Tema: biologisk mångfald Tema: fiske

Nya regler för ålfiske trots massiv kritik

Nu är det klubbat. Förbudet mot kommersiellt ålfiske förlängs med tre månader, men under en period då i princip inget ålfiske sker. I och med det går Havs- och vattenmyndigheten emot såväl miljörörelsen som stora delar av forskarvärlden.

Det var efter ett beslut från EU:s ministerråd förra året som alla unionens länder ålades att förlänga förbudet mot ålfiske från tre till sex månader om året. Sedan tidigare råder i Sverige fiskestopp mellan oktober och december. Regeringen var kritisk till förlängningen då de ansåg att det svenska ålfisket är ett kulturarv som måste skyddas, medan forskare och miljöorganisationer menade att ålfisket i stället borde förbjudas helt och hållet. Ett totalt fiskestopp är också det som rekommenderats av Internationella Havsforskningsrådet, ICES.

När HaV slutligen lade fram förslaget på regeländringar för Sveriges del blev kritiken från forskarvärlden massiv. Man hade valt att förlänga fiskestoppet under en period som i själva verket inte har någon effekt på det svenska ålfisket, från den 1 januari till 31 mars.

– Det är så fräckt så man häpnar. Under januari och februari fiskas ingen ål i Sverige. Då ligger ålen stilla, sade fiskeforskare Henrik Svedäng vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Både Naturvårdsverket och flera miljöorganisationer har också ställt sig starkt kritiska till förslaget som man menar går tvärs emot intentionen med ett utökat fiskestopp. De flesta av dem ville i stället se ett fiskestopp mellan den 1 juli och 31 december, vilket enligt HaV:s egen beräkning skulle innebära en minskning av ålfisket med 95 procent.

Men nu är det alltså spikat. I ett pressmeddelande skriver HaV att beslutet baseras på ”en samlad bedömning av en rad ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer”. Man nämner också andra åtgärder såsom stärkt fiskerikontroll och att minska påverkan från vattenkraften. Svenska vattenkraftverk orsakar stor dödlighet hos ålen när de vandrar upp i vattendragen, och HaV skriver att det långsiktiga åtgärdsarbetet som behandlar påverkan från vattenkraft ska fortsätta och utvecklas. Hur detta ska gå till ger man dock inga konkreta förslag på. Den miljöprövning av vattenkraften som planerats i många år har satts på paus av den nya regeringen och arbetet med att få färre ålar att hackas sönder i turbinerna stoppades därmed under överskådlig framtid.

– Mot bakgrund av att ny kunskap har tillkommit sedan 2009 och att arbetet med omprövning av vattenkraftens miljövillkor har inletts, bedömer vi att den nationella ålförvaltningsplanen bör ses över, säger Mats Svensson, chef för HaV:s havsförvaltningsavdelning i pressmeddelandet.

Debatten om den akut hotade ålen kommer med all säkerhet att fortsätta.

MER LÄSNING