Bild
;
Tema: fiske

Massiv ökning av det kustnära strömmingsfisket

En ny sammanställning visar att en allt större andel av det svenska trålfisket sker nära den svenska Östersjökusten. Detta samtidigt som situationen för sill/strömming i Östersjön som helhet har försämrats kraftigt. Studien stärker de uppgifter om kraftigt minskad förekomst av strömming inne i skärgårdarna som många har rapporterat om.

Under flera år har lokalbefolkning, småskaliga fiskare och andra rapporterat om de "monstertrålare" som fiskar intensivt under perioden när strömmingen samlas inför leken inne i skärgårdarna.

Nu har Stockholms universitets Östersjöcentrum sammanställt detaljerade fångstdata sedan 2010, och kan visa att strömmingsfisket ökat kraftigt, och framför allt i kustnära områden – i Gävlebukten, längs Svealandskusten och i Hanöbukten.

- Frågan är hur det ökande kustnära trålfisket påverkar fördelningen av sill/strömming i skärgårdar och andra grundare kustområden – och vilka konsekvenser det kan få för kustekosystemen och Östersjöns sillbestånd som helhet, säger Henrik Svedäng från Stockholms universitet, en av forskarna bakom studien.

- En uppenbar risk är att ett alltför intensivt fiske efter lekmogen sill/strömming nära kusten kan skada eller till och med utplåna lokala delpopulationer och leda till en sämre förmåga att producera fisk i kustmiljöer.

Är det verkligen en risk som är värd att ta, kan man fråga sig. Särskilt som nästan all strömming blir fiskmjöl... och används som minkmat till pälsindustrin.

MER LÄSNING