Bild
;
Tema: fiske

Är strömmingsfisket hållbart?

Den 1 juli blev fisket efter sill, strömming och skarpsill i Östersjön MSC-certifierat, vilket innebär att bestånden anses vara livskraftiga och att fångstmetoden medför minimal inverkan på havsmiljön. Men många är kritiska till beslutet om miljöcertifiering.

Hur mycket strömming ska vi fiska? Räcker bestånden till för det fiske som bedrivs? Det anser MSC, Marine Stewardship Council, som har utfärdat en miljöcertifiering av fisket efter sill, strömming och skarpsill i större delen av Östersjön. MCS-certifieringen bygger på tre huvudprinciper: fiskets uttag ska vara hållbart över tid, inte göra irreversibel åverkan på ekosystemet och ha en god förvaltning. MSC-certifieringen tar hänsyn till lagar, regler och den vetenskapliga kunskap som finns.

Åsikterna kring om det är rätt att ge Östersjöfisket ”grönt ljus” går dock isär. Kustfiskare längs Östersjöns ostkust vittnar om att strömmingsbestånden minskar, och anser att orsaken bland annat står att finna i det omfattande trålfisket i utsjön. Flera forskare och myndighetspersoner har ställt sig kritiska till miljöcertifieringen, och anser att man bortser från osäkerheter i dataunderlaget kring fiskbestånden. Bland annat pekar kritikerna på att strömmingen i Östersjön kanske inte består av en population utan många olika, vilket isåfall är mycket viktigt att ta hänsyn till vid förvaltningen av bestånden.

MER LÄSNING