Bild
;
Tema: biologisk mångfald Tema: fiske

Ökat skydd för strömmingen

Nu ska strömmingsbestånden i Östersjön få hjälp att återhämta sig. Havs- och vattenmyndigheten sjösätter ett åtgärdspaket som rymmer kunskapsuppbyggnad, skydd av strömmingens uppväxtområden och en översyn av trålfisket.

Problemen med att bestånden av sill/strömming minskar i Östersjön har diskuterats flitigt under hösten. En stor oro har varit att storskaligt fiske i öppet hav utarmar bestånden som leker vid kusten. Havs- och vattenmyndigheten planerar nu att ta tag i problemen genom att sjösätta ett åtgärdspaket.

En av de saker man vill förbättra är kunskapsläget, eftersom det enligt HaV inte är klarlagt varför bestånden minskar. Det finns kopplingar både till fisket och till förändringar i ekosystemet. För att skapa större klarhet i orsakerna planeras pilotprojekt i Stockholms skärgård och i Bottenhavet, där bland annat strömmingens roll i ekosystemet ska undersökas närmare. Åtgärdspaketet innehåller även planer på att stärka skyddet av strömmingens uppväxtområden, och att se över trålgränser och trålfiskeområdena. Internationellt samarbete är viktigt, och alla länder runt Östersjön har ett ansvar att värna om fiskbestånden.

Det kommer att ta tid innan åtgärderna ger effekt, säger Fredrik Arrhenius, utredare på Havs- och vattenmyndigheten. På lång sikt hoppas han dock att åtgärdspaketet kommer att leda till ett starkare, mer välmående strömmingsbestånd i Östersjön.

MER LÄSNING