Bild
;
Tema: fiske

Strömmingsfiske tappar MSC-märkning

Strömmingsfisket i centrala Östersjön mister sin MSC-certifiering. Beslutet är ett resultat av Internationella havsforskningsrådet (ICES) senaste rekommendationer.

Från 15 september får strömming från centrala Östersjön inte längre säljas som MSC-certifierad.
– Östersjöns dåliga ekologiska tillstånd orsakar tyvärr allvarliga utmaningar för långsiktig hållbarhet för fiskbestånden i regionen, säger Linnéa Engström, MSC:s programdirektör för Skandinavien och Östersjöregionen, i ett pressmeddelande.

MSC hänvisar till att ICES reviderat beståndsstatusen av strömming i centrala Östersjön på grund av låg rekrytering. Att strömmingen är under stark press i hela Östersjön är dock känt sedan länge och ICES har kritiserats från flera håll för att vara för generösa i sina rekommendationer om fiskekvoter. I de senaste råden från maj i år menar ICES att fisket bör minska i Egentliga Östersjön, medan det kan öka i Rigabukten och nästan fördubblas i Bottniska viken. Detta trots att kustfiskare rapporterar att fångsterna minskar kraftigt även där.

I dessa delar av Östersjön får strömmingen alltså behålla sin MSC-certifiering i nuläget, något som kritiserats av bland annat Sportfiskarna, som menar att märkningen vilar på en felaktig grund.
– De senaste månaderna har det rapporterats om katastrofalt dåliga fångster för det småskaliga kustfisket längs Norrlandskusten, skriver organisationen.

MER LÄSNING