Bild
;
Tema: fiske Tema: vårt ansvar

Mer än fiskestopp krävs för att rädda torsken

Det kritiska läget för torsken beror till stor del på fisket. Men det räcker inte att bara sluta fiska för att bestånden ska återhämta sig. Det framgår av en ny kunskapssammanställning från SLU.

Det finns fortfarande inga tydliga tecken på återhämtning för torskbestånden i svenska vatten, trots att det riktade torskfisket har minskat kraftigt. När man väl slutar fiska återstår nämligen en rad andra miljöfaktorer som avgör torskens chanser.

- Starkt nedfiskade bestånd kan ibland återhämta sig mycket långsamt trots att fisket har stoppats. Samtidigt kan andra faktorer än torskfiske bromsa eller förhindra återhämtningen, säger docent Andreas Bryhn vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua), som har lett sammanställningen.

Några av dessa faktorer är bifångster, övergödning och syrebrist, predatorer och miljögifter. I sammanställningen beskrivs ett antal möjliga åtgärder. Förutom rätt fiskekvoter och minimering av bifångst handlar det bland annat om att skydda viktiga livsmiljöer, minska trålning och minska påverkan från andra predatorer som säl och skarv.

- Det är dock svårt att förutsäga effekterna för torsken av de åtgärder som vi diskuterar. Därför poängterar vi att om nya åtgärder införs, så bör de läggas upp som forskningsstudier och följas upp noga, säger Andreas Bryhn.

MER LÄSNING