Bild
;
Tema: klimat Tema: vårt ansvar

Flera klimatgränser nära att överskridas

En ny vetenskaplig analys i den ansedda tidskriften Science visar att flera så kallade tippningspunkter för klimatet redan kan vara på väg att överskridas. Exempelvis kan Grönlandsisen och Västantarktis redan ha börjat smälta så kraftigt att en oåterkallelig förändring har gått från möjlig till trolig.

Begreppet tippningspunkter, tipping points, handlar om avgörande förändringar som inte går att åtgärda inom överskådlig tid - exempelvis att glaciärer smälter bort, korallrev dör eller permafrost smälter. Forskarna har identifierat sexton sådana kritiska system. Risken för dominoeffekter är också stor - om en tröskel överskrids riskerar fler att följa efter.

– Vi ser redan tecken på att klimatet har destabiliserats i delar av Västantarktis, på Grönland, i områden med permafrost och i Amazonas regnskogar. De viktiga atlantströmmarna riskerar också att störas ut, säger David Armstrong McKay. Han är huvudförfattare bakom studien och forskare vid Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, University of Exeter och Earth Commission.

Han poängterar att riskerna ökar för varje tiondels grad av ytterligare uppvärmning. Det är därför ännu mer angeläget att vi snabbt minskar utsläpp av växthusgaser och håller oss väl innanför 1,5 graders uppvärmning.

Angående den senaste värmeböljan på Grönland skriver Torben Königk, klimatforskare vid SMHI på twitter: "Vi är farligt nära punkten där det inte längre är möjligt att förhindra storskalig avsmältning av hela Grönlands ismassor. På längre sikt kommer avsmältningen leda till kraftigt stigande havsnivå och försvagning av golfströmmen".

MER LÄSNING