Bild
;
Tema: klimat

Stressade bakterier i ett varmare hav

I ett varmare klimat kommer bakterier som är viktiga för havets ekosystem att ha svårt att anpassa sig till exempelvis värmeböljor. Det visar forskning vid en vik i närheten av Oskarshamns kärnkraftverk, där vattnet länge varit varmare än normalt.

De bakteriesamhällen som lever i Östersjöns bottensediment är viktiga för att behålla stabiliteten i ekosystemet, men hur klarar bakterierna själva att anpassa sig i ett varmare och mer ostadigt klimat? Inte särskilt väl, visar en ny studie. Forskarna har studerat en vik som länge värmts upp av kylvatten från Oskarshamns kärnkraftverk och som därför kan fungera som ett realistiskt framtidsscenario för övriga Östersjön.

– Trots att det har gått 50 år sedan temperaturen höjdes i viken har bakteriesamhällena som vi studerar inte lyckats anpassa sig fullt ut till det varmare klimatet. De är under konstant stress, vilket gör dem sämre på att hantera plötsliga temperaturskillnader, säger Anders Forsman, professor vid institutionen för biologi och miljö vid Linnéuniversitetet, och en av medförfattarna till studien.

Bland annat har man studerat hur mikroorganismerna i viken reagerar på simulerade värmeböljor i laboratoriemiljö och jämfört med prover från en näraliggande vik med normal temperatur. Resultaten visar att sammansättningen, artrikedomen och produktiviteten i bakteriesamhällen från den uppvärmda viken inte svarar på temperatur på samma sätt.

MER LÄSNING