Bild
;
Tema: biologisk mångfald Tema: klimat Tema: vårt ansvar

Klimat och biologisk mångfald kopplas samman

Klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald är sammanlänkade, och vi behöver minska dem båda för att trygga vår framtida överlevnad. Det framgår av den första gemensamma rapporten från organisationerna IPBES och IPCC.

I december förra året deltog 50 av världens ledande mångfalds- och klimatexperter ett digitalt möte för att diskutera kopplingarna mellan klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Det var det första samarbetet mellan de två internationella organisationerna Intergovernmental Panel on Climate Change, IPBES, och Intergovernmental science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPCC.

– Varför ska vi bry oss om biologisk mångfald och inte bara om klimatförändringarna? Behöver vi verkligen biologisk mångfald? Svaret är ja. Om man planterar skog med samma sorts träd så kan alltihop slås ut av en torka. Det kan komma skadeinsekter som förstör vartenda träd, säger Camille Parmesan, professor vid institutionen för biologiska och marina vetenskaper vid universitetet i Plymouth i England och en av deltagarna i mötet.

Nu har rapporten från mötet presenterats. I den poängterar forskarna att det är vi människor som är orsaken till de miljöproblem vi har, och att vi måste se till helheten när vi ska försöka åtgärda dem.

– Att behandla klimat, biologisk mångfald och våra mänskliga samhällen som sammankopplade system är nyckeln till framgångsrika resultat, säger professor Hans-Otto Pörtner, chef för avdelningen för integrerad ekofysiologi vid Alfred Wegenerinstitutet i Bremerhaven i Tyskland.

Ett helhetstänk kan till exempel innebära att veta på vilka ställen det passar bra att plantera träd för att mildra klimatförändringarna, och var det inte alls passar eftersom det då kommer att hota den biologiska mångfalden. Forskarna skriver att det som ger bäst förutsättningar för att både ta upp koldioxid och ge motståndskraft mot klimatförändringar och skadedjur är en bred variation av växter som är anpassade till sin miljö.

– Att återställa naturliga ekosystem som mangroveskogar, sjögräs, ängar, torvmark, gräsmark och savann förbättrar upptaget av koldioxid och är gynnsamt för den biologiska mångfalden, och för människan, säger Hans-Otto Pörtner.

MER LÄSNING