Bild
Bild:
;
Tema: biologisk mångfald Tema: havsforskning

Stör gärna! Historisk jättefisk sätts ut i Göta älv

Länsstyrelsen i Västra Götaland har gett grönt ljus för utsättning av Atlantstör i Göta älv. I och med detta kommer Sverige att återfå en av de största fiskarna som någonsin funnits i vårt land.

För drygt hundra år sedan simmade de sista Atlantstörarna i vattensystemet Göta- och Nordre älv. Arten var eftertraktad och således hårt ansatt av fiske. Detta, tillsammans med homogeniseringen av vattendraget och utbyggnaden av vattenkraften, bidrog till att stören försvann och idag räknas som regionalt utdöd i Sveriges rödlista.

Nu, ett drygt sekel senare, väntar en historisk återkomst då Atlantstören ska få chansen att återhämta sig i svenska vatten. Projektet Störens återkomst är ett samarbete mellan Göteborgs universitet. Sveriges Lantbruksuniversitet, Göteborgs Naturhistoriska Museum och Sportfiskarna. Projektet har ägnat flera år åt förberedande arbete där man grundligt undersökt förutsättningarna för en lyckad återetablering av arten.

Det var i slutet av 1800-talet som en museiintendent på Göteborgs Naturhistoriska museum lade undan och sparade tre unga Atlantstörar som hämtats ur Göta älv, ovetandes om att detta skulle innebära startskottet för en återetablering av arten 130 år senare. 2017 hittade man de tre behållarna med störarna och resten är historia.

Planen är att släppa ut ett tiotal fiskar i år. Göta älv har inventerats på lämpliga platser för utsättning och dessutom har tillgång till yngel och genetiskt värdefulla individer säkrats. Om allt går som det ska simmar det åter vilda störar i Göta älv i sommar.

Den atlantiska stören kan bli över fyra meter lång och väga över 350 kilo. Den hemlighetsfulla jättefisken syns sällan från land då den, trots sin storlek, lever av bottenlevande djur och är beroende av att hitta föda i bottensedimenten. Under året ska tre studenter från Göteborgs universitet göra examensarbeten om hur näringsväven i Göta älv ser ut och hur den kan påverkas av att stören kommer tillbaka. De kommer både att studera bottenfaunan och fisksamhället för att få en uppfattning om den potentiella födotillgången för stören.

MER LÄSNING