Bild
;
Tema: havsforskning

Osäker framtid för Kristineberg

Göteborgs universitet har två fältstationer, men har inte råd att driva bägge vidare. Styrelsen vid den naturvetenskapliga fakulteten föreslår därför att Kristineberg Center byter huvudman eller läggs ner. 

I nära 150 år har forskning och utbildning om havsmiljön bedrivits vid Kristinebergs marina forskningsstation. Det gör den till en av världens äldsta marina fältstationer. Men marin fältverksamhet är kostsam. Den naturvetenskapliga fakulteten har fått i uppdrag att peka ut en av universitetets fältstationer, Tjärnö och Kristineberg, som inte längre ska ha universitetet som huvudman.

Utredningen har nu kommit fram till att Kristineberg är den verksamhet som skulle vara lättast att föra över till en annan huvudman. Om det inte lyckas måste troligen verksamheten läggas ner.

Det finns dock gott hopp om att hitta lösningar. Bland annat har diskussioner förts med Research Institutes of Sweden (RISE), som redan idag är en av centrets partners, om att ta över huvudmannaskapet.

Universitetsledningen vid Göteborgs universitet kommer att fatta beslut i frågan den 21 februari. Därefter är det tänkt att de ska inleda diskussioner med potentiella huvudmän, exempelvis RISE. Om allt går i lås planeras övertagandet av huvudmannaskapet att ske vid årsskiftet.

OM KRISTINEBERG CENTER
Kristinebergs zoologiska hafsstation tillkom 1877 på initiativ av Sven Lovén, och är en av världens äldsta marina stationer för forskning och utbildning. Under 1900-talet byttes namnet till Kristinebergs marina forskningsstation. Sedan 2022 drivs stationen gemensamt av Chalmers, Göteborgs universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH och RISE Research Institutes of Sweden, under namnet Kristineberg Center.

MER LÄSNING