Bild
;
Tema: klimat Tema: havsforskning

Arktis is kan smälta snabbare än vi trott

Isen runt Nordpolen fungerar som ett av planeten Jordens viktigaste kylskåp. Det som händer där har stor påverkan på klimatet. Nu varnar forskare för att modellerna stämmer dåligt med verkligheten. Uppvärmningen av Arktis kan gå mycket snabbare än beräknat.

Arktis havsis och bistert klimat gör att antalet observationer i denna del av världen är relativt få. Det innebär att klimatmodellerna som används för att förutspå framtiden i Arktis inte har kunnat kalibreras mot verkligheten i lika stor utsträckning som på andra ställen på jordklotet.

Nu har forskare från bland annat Göteborgs universitet jämfört klimatmodellernas data och antaganden med de observationer som har gjorts.

– Klimatmodellerna underskattar konsekvenserna av klimatförändringarna, säger Céline Heuzé, forskare i klimatvetenskap vid Göteborgs universitet som deltagit i arbetet.

– Det relativt varma vattnet i polartrakterna är ännu varmare och närmare havsisen i verkligheten. Vi tror därför att polarisen kommer att smälta undan snabbare än beräknat.

Andra forskare instämmer.

– Det behövs absolut fler observationer från Arktis, säger Johan Nilsson, professor i fysisk oceanografi vid Stockholms universitet.

I den del av Arktiska oceanen som ligger direkt norr om Grönland har det varit så svåra isförhållanden att det i princip omöjliggjort mätningar.

Nu har uppvärmningen gjort att det går att ta sig dit.

– Nästa sommar gå GEOEO North of Greenland expeditionen med Oden till just detta område, berättar Johan Nilsson. Målsättningen är att göra observationer av bland annat strömmar och salt och temperatur. Detta kommer att hjälpa oss att bättre förstå havscirkulationen norr om Grönland och dess roll för det marina klimatet i Arktis.

MER LÄSNING