Bild
;
Tema: havsforskning

Polarforskning

Polartrakterna har länge lockat oss. Äventyr och ära i kombination med stormaktspolitik och möjlig rikedom har tillsammans med vetenskaplig nyfikenhet skapat en kraftfull brygd. Drömmen om att hitta genvägar till Kina ledde till många expeditioner. Arktis och Antarktis var de sista områdena att utforskas, och att nå Nordpolen och Sydpolen var häpnadsväckande bedrifter.

Svensk polarforskning

Den svenska polarforskningen har en ganska lång och stolt tradition. Framför allt under 1800-talet och med Nordenskiöld i spetsen. Numera handlar svensk polarforskning mycket om frågor kring klimat, ekologi och olika livsbetingelser.

  • Polarportalen
    Svensk polarhistoria 1860–1980. Om upptäckarhistoria och expeditioner och svensk polarhistoria.

  • Arktiskt centrum vid Umeå universitet
    är ett samverkanscentrum för arktisk tvärvetenskaplig forskning och utbildning

  • Polaris - möte med världens poler
    Polarisen är en webbplats som beskriver Arktis och Antarktis. Om människorna som lever och arbetar där, om klimatet, haven, atmosfären och glaciärerna och även om djuren och växterna.

Polarforskningsskreteriatet

Polarforskningssekretariatet är en statlig myndighet som främjar och samordnar svensk polarforskning. Det innebär bland annat att följa och planera forsknings- och utvecklingsarbete samt att organisera och leda forskningsexpeditioner till Arktis och Antarktis. Sekreteriatet förvaltar forskningsstationerna Wasa och Svea i Antarktis, samt Abisko naturvetenskapliga station. På deras sajt kan du läsa om planerade och genomförda polarexpeditioner.

Isbrytaren Oden

Den svenska isbrytaren Oden är för närvarande en av de främsta forskningsplattformarna i polarhaven. Redan 1991 blev Oden det första icke-atomdrivna fartyget att nå Nordpolen, och har varit där flera gånger sedan dess.

För att kunna använda Oden som en forskningsplattform har Sjöfartsverket ingått ett långtidsavtal med Polarforskningssekretariatet. Under åren har Oden uppgraderats och utrustas med avancerad vetenskaplig utrustning och har av den vetenskapliga tidskriften Science kallats för världens främsta forskningsfartyg för Arktis.

Under flera år användes Oden även för forskning i Antarktis, men efter några besvärliga svenska isvintrar utan Oden på plats bestämde regeringen år 2001 att att isbrytaren ska tillbringa vintrarna i svenska vatten. Beslutet kritiserades av många.

Internationella samarbeten

Många länder, institut och lärosäten bedriver polarforskning. Nästan all polarforskning görs i breda internationella samarbeten.

MER LÄSNING