Bild
;
Tema: klimat Tema: havsforskning

Fiskar och ryggradslösa djur är känsligare än vi trott

Fiskar och ryggradslösa djur är mycket känsligare för klimatförändringar och försurning än vi tidigare trott. Samtliga biologiska processer som berör fiskar och ryggradslösa djur kommer att påverkas om det inte utsläppen av koldioxid bromsas, visar en ny analysmetod som tagits fram av en internationell forskargrupp.  

Ett problem när man tidigare analyserat klimatförändringars påverkan, menar forskargruppen, är att man inte tagit tillräcklig hänsyn till effekter på individuella arter. Om en klimatförändring får till exempel snäckor att äta mer, men sjöborrar att äta mindre, då har dessa effekter tagit ut varandra och påverkan på ryggradslösa djur har blivit lika med noll.

Men huvudförfattare Katharina Alter, Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ), förklarar att båda effekterna spelar roll och även leder till kaskadeffekter: alger, som är föda för sjöborrar, kommer att få ökad tillväxt. Däremot minskar tillväxten av tång, som är föda för snäckor.

 - Skillnaden i föda hos de två ryggradslösa djuren orsakar ett skifte i ekosystemet, från ett ekosystem som domineras av tång till ett ekosystem som domineras av alger, vilket i sin tur förändrar livsmiljön för alla andra djur som lever i detta ekosystem, säger studiens huvudförfattare Katharina Alter, the Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ), i ett pressmeddelande.

Forskargruppen drar bland annat slutsatsen att om uppvärmningen och försurningen av haven fortsätter i samma takt som nu, så kommer 100 procent av de biologiska processer som berör marina fiskar och ryggradslösa djur att påverkas, till skillnad mot de 20-25 procent som förutspåtts med äldre modeller.

Den vetenskapliga artikeln är publicerad i Nature Communications.

MER LÄSNING