Bild
;
Tema: havsområden Tema: klimat

Klimateffekter i Östersjön

Varmare i vattnet, varmare i luften och högre havsvattennivå. Effekterna av ett förändrat klimat är redan verklighet i Östersjön. Det slås fast i en ny typ av faktarapport, där 100 forskare från Östersjöregionen sammanställt den senaste forskningen på området.

Näringstillförseln till Östersjön har minskat de senaste decennierna, men det kan ta 20–30 år innan de positiva tecknen på en minskad övergödning syns. Under tiden börjar effekterna av klimatförändringarna att märkas allt tydligare, och i framtiden kommer dessa ha stor påverkan på Östersjöns miljötillstånd. Enligt forskarna kommer just vattentemperaturen och havsnivån att stiga samt istäcket minska, vilket i sin tur påverkar hela ekosystemet, marina arter samt verksamheter som sjöfart, fiske och vattenbruk.

Detta kan bara tolkas som tecken på global uppvärmning, menar Markus Meier, professor vid Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warnemünde samt SMHI, och ordförande för gruppen som koordinerat rapporten.

– Östersjöns vattentemperatur har ökat under de senaste 100 åren och beräknas öka ytterligare under 2000-talet, säger Markus Meier och tillägger att de aktuella prognoserna tyder på att Östersjön kommer att vara i stort sett helt isfri under normala vintrar mot slutet av seklet.

Faktarapporten ”Climate change in the Baltic Sea” vänder sig framför allt till beslutsfattare, men också till en intresserad allmänhet. Den innehåller den senaste vetenskapliga kunskapen och uppdateringar planeras vart sjunde år.

MER LÄSNING