Bild
Bild: Anniina Saarinen
;
Tema: havsområden Tema: livsmiljöer Tema: exploatering

Skydda fladorna - kustens viktigaste yngelkammare

En ny studie av flador, grunda avskärmade havsvikar, i Norra Kvarkens skärgårdar ger kunskap om hur vi bättre kan bevara de värdefulla miljöerna. Studien visar bland annat att muddring som leder till lägre temperaturer och mer spigg är ett direkt hot mot viktiga rovfiskar som gädda och abborre.

I norra Östersjöns landhöjningsområden är de så kallade fladorna kustens viktigaste yngelkammare. Studien från Sveriges lantsbruksuniversitet, SLU, baseras på omfattande fältundersökningar där totalt 27 flador undersökts. Nykläckta yngel av abborre och gädda samt vuxen storspigg har inventerats och data på vegetation och miljöförhållanden samlats in.

Resultatet visade att det fanns mer yngel i de mest avskärmade och isolerade vikarna, vilket kan förklaras med att dessa områden värms upp snabbare på våren och gör att ynglen växer snabbare. Samtidigt har spiggen svårare att vandra in i flador som har mindre mynningar och med detta slipper fler yngel att bli uppätna.

För att båtar ska kunna köra in i fladorna är det vanligt med muddring av mynningarna. Studien påpekar vikten av att så långt som möjligt undvika att muddra i dessa känsliga miljöer och att även försöka återställa tidigare muddrade områden.

MER LÄSNING