Bild
;
Tema: biologisk mångfald Tema: exploatering Tema: vårt ansvar

Åldöden i vattenkraftverken upprör

Ålen är akut utrotningshotad och länge har fisket fått skulden. Men en stor anledning till åldöden är också vattenkraftverken, där mängder av ålar hackas sönder i turbinerna när de försöker passera. Detta uppmärksammades nyligen i SVT:s Uppdrag granskning.

Enligt studier dör upp till 70 procent av de vuxna ålar som simmar in i ett vattenkraftverk. Fortfarande är det frivilligt för vattenkraftverken att vidta nödvändiga åtgärder i form av galler och fiskvägar förbi kraftverken, och i praktiken är det ytterst få som gör det, enligt Uppdrag gransknings kartläggning.

– Vi i Sverige måste jobba mycket, mycket mer med den kraftverksrelaterade dödligheten och hitta lösningar, säger Sofia Brockmark, utredare vid ålförvaltningen på Havs- och vattenmyndigheten till Uppdrag granskning.

Efter att programmet sändes har såväl politiker som representanter för vattenkraftbranschen uttalat sig . Bland annat hänvisar man till ett beslut i Sveriges riksdag om att miljövillkoren för alla Sveriges drygt 2000 vattenkraftverk ska moderniseras. Mycket återstår dock innan några verkliga miljöåtgärder sker, och röster har höjts som misstror branschens vilja att göra de förändringar som krävs.

– Sannolikt kommer de lyckas hindra det mesta av insatserna i form av fiskvägar och vatten i torrfåror. För de storskaliga kraftverken är det än mindre sannolikt att det blir miljöåtgärder. Man gör både från politiskt håll och från kraftbolagen allt för att man ska få fortsätta som i dag, säger en myndighetsföreträdare med inblick i processen till Fiskejournalen.

MER LÄSNING