Bild
Bild: Kåre Telnes/seawater.no
;
Tema: exploatering

Maneter hotas av undervattensgruvor

Världen över planeras det för att börja bryta mineraler ur havsbotten. Nu visar en studie på maneter att även djur som lever ovanför havsbotten kan påverkas negativt av mineralbrytning, på grund av de stora sedimentmoln som bildas.

I takt med ”den gröna omställningen” finns ett ökande behov av mineraler som kobolt, koppar och nickel, som bland annat används i batterier, elbilar och vindkraftverk. För att hitta mer av de här mineralerna har blickarna på senare tid vänts mot gruvdrift på havets botten. Ett företag har till exempel fått tillstånd att undersöka områden i Bottenviken. I Norge finns förslag på att öppna upp ett område större än hela Storbritannien för gruvbrytning på havsbotten mellan Grönland och Svalbard.

Miljöorganisationer och forskare varnar för de konsekvenser som gruvdrift på havets botten kan ge. Förutom att den kommer att påverka alla de organismer som lever där så kan havens förmåga att lagra koldioxid och miljögifter försämras.

Nu har forskare dessutom för första gången visat att inte bara de djur som lever på bottnarna, utan även de i den fria vattenmassan, kan påverkas negativt av gruvdriften. Det beror på de stora moln av sediment som kommer att bildas när man gräver efter mineralerna.

Utsöndrar slem som skydd

En forskargrupp har undersökt hur maneter av arten Periphylla periphylla, som brukar samlas djupt ner i de norska fjordarna, påverkas av en ökad mängd sediment i vattnet. Genom att ha maneterna i tankar ombord på forskningsfartyg har man testat hur de påverkas av olika koncentrationer av sediment som de skulle kunna utsättas för vid en havsbottengruva.

En tydlig effekt som sedimentet hade på maneterna var att de började producera mer slem för att skydda sig. Andra effekter var på molekylär nivå, till exempel att gener för immunförsvar och reparation av skadad vävnad blev mer aktiva.

- En sak som oroar mig är att allt som de här djuren gör för att göra sig av med sediment eller försvara sig mot farliga ämnen tar energi. I de djupa områden där maneterna lever finns det ont om mat, och att hantera effekterna av grumligt vatten kan kräva mer energi än de kan få i sig via födan, säger Helena Hauss på Norwegian Research Centre, som var med och utförde studien.

De här resultaten ger ännu en pusselbit för att förstå effekterna av mineralbrytning på havets botten.

MER LÄSNING