Eko Marina III - Inventering, kartläggning och miljömärkning av Sveriges fritidsbåtshamnar

Eko Marina III är den tredje delen i ett projekt för att undersöka förut­sättningarna för en miljömärkning av fritidsbåtshamnar. Rapporten redovisar en inventering av antalet fritidsbåtshamnar, storlek och faciliteter, samt arbetet med att ta fram ett digitalt verktyg för miljömärkning.

Inventeringen visade bland annat att den tidigare uppfattningen att det finns cirka 1 500 fritidsbåtshamnar i Sverige är en kraftig underskattning. I själva verket finns här över 2 600 hamnar och sannolikt finns ett stort mörkertal. Inventeringen visade att över 200 av landets kommuner har fritidsbåtshamnar inom sina gränser.