Bild
;
Tema: exploatering Tema: havsforskning

Havsbaserad vindkraft – i samexistens med människa och miljö?

Undervattensbuller, turism och syresättning av Östersjön. Sex breda forskningsprojekt ska ge svar på frågan om havsbaserad vindkraft kan samexistera med människa och miljö på ett hållbart sätt.

Havs- och vattenmyndigheten räknar med att de sex forskningsprojekten ska öka kunskapen inom området havsbaserad vindkraft i samexistens med människa och miljö och hjälpa myndigheter och aktörer som jobbar med havsbaserad vindkraft att ta välgrundade beslut. Det slutgiltiga målet är att Sverige ska kunna öka sin energiförsörjning, samtidigt som negativ påverkan på de marina ekosystemen och de ekosystemtjänster som haven ger minimeras.

De treåriga projekten täcker in flertalet forskningsområden, så som vindkraft i samexistens med naturvård och fiske, hur en utbyggnad kan bidra till att öka undervattensljud i havet och därmed påverka både havsmiljö och Sveriges försvarsförmåga negativt, och hur havsbaserade vindkraftsinstallationer kan komma att påverka turismen.

Projekten ska finansieras via det så kallade Miljöforskningsanslaget. Detta har en budget på drygt 90 miljoner kronor årligen och används för att finansiera forskning till stöd för Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens arbete.

MER LÄSNING