Bild
;
Tema: havsområden Tema: exploatering

Mineralutvinning i Bottenviken

Ett företag står i startgroparna för att samla upp mineralklumpar från Östersjöns botten i jakten på metaller till den gröna omställningen. Men det finns farhågor – såsom störda smådjur, rubbade kretslopp och ökade utsläpp.

Det svenska företaget Scandinavian ocean minerals vill göra något helt nytt: De tänker ”dammsuga” Östersjöns botten för att få upp klumparna, eller nodulerna som de kallas. Företaget har fått undersökningstillstånd för två områden i Bottenviken utanför Skellefteå som visat sig särskilt rika på noduler.

Men det finns ett krux: Ingen vet hur utvinningen påverkar miljön. Till exempel mikroorganismerna på havsbotten – som kan tyckas obetydliga – men som styr kretsloppen av kol och kväve vilka i sin tur gör att ”hela havet fungerar” som Francisco Nascimento, forskare vid Stockholms universitet, uttrycker det. Han leder nu undersökningarna för att ta reda på mer.

– Det finns ett akut behov av att veta mer om hur miljön påverkas, säger Francisco. Frågan är inte om utvinningen skulle orsaka en störning i havet. Utan hur stor den blir, och hur snabbt återhämtningen går.

Francisco Nascimento förklarar att han som marinbiolog helst inte vill att man stör havsbotten och dess ekosystem alls. Men att det kanske visar sig vara ”det minst dåliga alternativet” med tanke på hur akut klimatkrisen är.

– Mineralerna behövs för den gröna omställningen och frågan är vad som är det minst dåliga sättet att få tag på dem.

MER LÄSNING