Bild
;
Tema: havsområden Tema: livsmiljöer

Spiggen tar över herraväldet

Nya forskningsresultat visar att den pyttelilla storspiggen succesivt har tagit över Östersjökusten. I vik efter vik har spiggen orsakat lokala regimskiften där gäddans och abborrens yngel slagits ut, och dessa skiften sprider sig successivt som en flodvåg från ytterskärgården och in mot fastlandskusten.

Det är ju ingen nyhet att det är gott om spigg. Och ont om rovfisk. Men vad det egentligen är som pågår har ingen vetat säkert.

Forskarna har analyserat data från 40 års provfisken och utfört omfattande inventeringar i en stor mängd vikar längs kusten för att försöka förstå vad som hänt.

– Från början trodde man att det här var lokala problem. Nu kan vi se att det är ett generellt mönster, där det har skett ett gradvis skifte i balansen mellan rovfisk och spigg. Det började i enstaka vikar i ytterskärgården och har successivt rört sig inåt. Det som såg ut att vara lokala problem var bara början på den här vågen, säger Johan Eklöf från Stockholms universitet som lett forskningsprojektet.

Forskningen visar hur spiggens framfart gått som en långsam flodvåg in mot kusten (vilket visas i en animation i filmen som länkas här bredvid). I vik efter vik har storspiggens horder tagit över dominansen från rovfisk som abborre och gädda.

Det kunde ha varit en inspirerande historia om hur de små tar makten från de stora. Om det inte vore för att resultatet av denna revolution i vikarnas värld var så sorgligt.

Stora mängder spigg äter gärna andra fiskars ägg och yngel. Abborre och gädda blir allt färre och även de flesta betande smådjur blir uppätna av all spigg. Fintrådiga och snabbväxande alger breder därmed ut sig, och kväver de stora alger och växter som utgör den skyddande skogen i vikarnas miljö. Då får rovfiskens yngel det svårare att gömma sig och rovfisken föredrar att leka någon annanstans. En ond cirkel har tagit fart.

När spiggen tar över blir resultatet en vik utan rovfisk och stora växter, med grumligt vatten och mycket fintrådiga alger. Ett artfattigt och mycket tråkigt tillstånd.

MER LÄSNING