Bild
;
Tema: livsmiljöer Tema: biologisk mångfald Tema: vårt ansvar

Hur kan vi rädda mångfalden?

Samtidigt som WWF presenterar sin ganska dystra Living Planet Report kommer som tur är en forskningsartikel i Nature med konkreta förslag på hur vi kan gå tillväga för att få stopp på förlusten av mångfald, men ändå få tillräckligt med mat. Ytterligare en studie visar att de åtgärder vi redan gjort har räddat mängder med arter från utrotning. Det finns hopp.

Årets Living Planet Report är en skrämmande läsning. Kurvan över världens populationer av ryggradsdjur minskar kraftigt och människornas ekologiska fotavtryck blir allt större. Vi orsakar stora förluster av livsmiljöer, genom bland annat jordbruk, fiske och kustexploatering.

– Den biologiska mångfalden ligger till grund för hela vår matproduktion, välfärd och existens. En minskad mångfald gör dessutom ekologiska system extra sårbara när klimatet förändras, säger Louise Carlsson i SVTs Morgonsoffa.

Därför blir man glad att höra att det går att vända den negativa utvecklingen.

En forskningsstudie visar att de åtgärder vi redan gjort har haft en påtaglig effekt. Utan dem hade utrotningen av arter varit betydligt värre.

Ytterligare en studie i den välrenommerade vetenskapliga tidskriften Nature har tittat på olika scenarier för att bevara natur och klara livsmedelsförsörjningen. De lyckades dessutom komma fram med ett recept. En kombination av ökade satsningar på naturvård, med exempelvis skyddade områden, och ett miljövänligare jordbruk tillsammans med minskat matsvinn och mindre köttkonsumtion gjorde att förlusten av biologisk mångfald hejdades till år 2050.

Det är bara att sätta igång.

MER LÄSNING