Bild
Bild: N. Kautsky/azote.se
;
Tema: biologisk mångfald

Amerikansk mussla siktad i Södertälje kanal

Nyligen kom uppgifter om att en ny musselart tagit sig från Mexikanska golfen ända till Södertälje kanal. Den har precis som många främmande arter tagit sig över världshaven med hjälp av fartygens barlastvatten. Och nu när den väl är här så får vi lära oss att leva med den.

Än så länge är musslans utbredning i Sverige inte så väl undersökt, men den upptäcktes första gången i Bråviken 2016. Arten kallas Amerikansk trågmussla (Rangia cuneata). Den har sedan 1960-talet spridit sig från Mexikanska golfen, via USA:s ostkust och därifrån vidare över Atlanten. Första gången musslan siktades i Europa var i Belgien 2005 och till Östersjön kom den 2010, där den påträffats i Polen, Tyskland och Kaliningrad.

Musslan trivs i bräckt vatten och nu har den alltså kommit till Södertäljetrakten, närmare bestämt till Brandalsund och Torpaviken. Det finns även rapporter om musslan från Farstanäs och två platser vid Mörkö. Just i Södertälje kanal är den internationella fartygstrafiken tät och därför är det inte så konstigt att invasiva arter dyker upp i området.

Den amerikanska trågmusslan har ett kraftigt gulbrunt skal och trivs i sedimentet på mjuka bottnar. Arten är ätlig och i Mexico har den sen länge serverats på middagsbordet. I Tyskland uppskattas den av sjöfågel.

Det vore säkert bra om även vi här i Sverige kunde lära oss att äta dessa musslor, eftersom de är väldigt duktiga på att föröka sig och bilda kraftiga bestånd. Även om musslan inte fäster på hårda ytor så kan en stor musselpopulation nedgrävd i sediment, orsaka att exempelvis kylvattenledningar täpps igen. Detta har hänt i både USA och Belgien.

– Det ser ut som om det kan finnas flera miljoner musslor här. De kan absolut vara en tillgång, varför inte i en Pasta Vongole?, säger professor Nils Kautsky, Stockholms universitet, som inspekterat musslorna vid Brandalssund.

Hittills har musslans potential som invasiv art bedömts vara låg, men det finns alltid en risk att den inhemska bottenfaunan påverkas negativt av en ny art. För att öka kunskapen om musslan planeras undersökningar på fältstationen Askölaboratoriet.

– Vi vill starta upp flera studier kring vilka förändringar i ekosystemet som trågmusslan kan orsaka. Hur ser spridning, utbredning och konkurrens om föda ut och så vidare, berättar Nils Kautsky.

MER LÄSNING