Bild
;
Tema: biologisk mångfald

Tema Mångfald hela veckan

På fredag 22 maj är det den Biologiska Mångfaldens Dag. Det en internationell temadag utsedd av FN. Här på havet.nu kommer vi att prata mångfald hela veckan. Det beror på att förlusten av biologisk mångfald är en överlevnadsfråga för mänskligheten.

I havet har mångfalden minskat i mycket snabb takt de senaste 50 åren.

Forskarna bedömer exempelvis att antalet havslevande fiskar och däggdjur har minskat med nästan 50 procent sedan 1970. Vissa arter har försvunnit helt, och dessa kan vi aldrig få tillbaka. Att den biologiska mångfalden minskar är inte bara en katastrof för de drabbade arterna, det är också ett stort hot mot mänsklighetens framtid. Det undergräver grunden för världsekonomin, vår livsmedelsförsörjning, hälsa och livskvalitet.

Den internationella mångfaldsdagen har i år temat "Our solutions are in nature” – Våra lösningar är naturen – för att påminna världens medborgare om att trots alla våra tekniska framsteg är vi helt beroende av friska ekosystem för vår välfärd.

Många viktiga möten och beslut var planerade för i år, det sista i ett decennium vikt till förbättringen av den biologiska mångfalden på vår planet. De har fått skjutas på framtiden. Istället kan pandemiåret 2020 bli ett år av reflektion, möjligheter och lösningar. Vi kan använda tiden för att förbereda bygget av en bättre och mer motståndskraftig värld.

Detta är året då världen mer än någonsin kan signalera en stark vilja att minska förlusten av biologisk mångfald till gagn för människor och allt liv på jorden.

MER LÄSNING