Bild
Bild: Ron Offermans/CC BY-SA 3.0
;
Tema: biologisk mångfald Tema: miljöövervakning

Nytt projekt kartlägger den invasiva ullhandskrabban

Ett nytt internationellt forskningsprojekt ska hitta sätt att hantera den kinesiska ullhandskrabban som sprider sig i norra Europa. Havsredaktionen kontaktade Högskolan i Skövde som är med i projektet.

Ett internationellt forskningslag med forskare från norra Europa ska tillsammans hitta sätt att hantera den invasiva kinesiska ullhandskrabban. Högskolan i Skövde är med i projektet som svensk partner. Havredaktionen tog kontakt med forskaren Sonja Leidenberger som kommer leda den svenska delen och frågade vad som händer framöver.

-Jag ska först åka ner på ett första kick-off möte i Belgien. Ska också kolla på en stor fångstfälla som de använder sig av där, eftersom de redan har massförekomst av krabban tyvärr.

-Jag kommer sedan att samla in krabbor, mäta dessa (Carapax, könbestämma) m.m. Vi har fokusområden på Vänern och Göta Älv. Jag ska samarbeta även med Länsstyrelsen i Västra Götalands Region och med Vänerns Vattenvårdsförbund. För insamlingen får jag hjälp av yrkesfiskare i Vänern. Jag kommer också analysera krabborna genetisk, alltså vilken ursprungspopulation de kommer ifrån, så att vi bättre kan förhindra insläpp av nya individer.

- Tänkte också testa några nya fällor för just unga individer. Men hoppas egentligen att vi inte hittar några juvenilstadier under projektets 5-års period.

-Det blir ett spännande projekt. Hoppas också kunna involvera medborgarna i att hitta krabborna och kommunicera projektet till allmänheten på ett bra sätt. Sen kan man ju lära sig mycket från internationellt samarbete angående förvaltning och övervakning av främmande arter.

Redaktionen önskar Sonja med kollegor lycka till med fisket efter ullhandskrabborna.

MER LÄSNING