Bild
;
Tema: miljöövervakning

Marina informationscentraler rapporterar läget

Kan jag bada här? Vad är det som flyter omkring i vattnet? Frågor får svar, och varningar når snabbt allmänheten. De marina informationscentralerna har en viktig uppgift när det gäller att sprida information om giftiga algblomningar och annat som händer i havsmiljön. Under sommaren har de extra mycket att göra.

Sommaren är här, och med den kommer rapporterna om algblomningar och andra händelser i havet. Genom att skicka rapporter på misstänkta algblomningar till de marina informationscentralerna hjälper du till att lokalisera var problemen med giftalger finns. Information kan då gå ut till allmänheten om områden där det är olämpligt att bada eller låta sin hund dricka av vattnet.

Hektisk sommarsäsong
Kristin Dahlgren är marin handläggare vid länsstyrelsen i Västerbotten, och också ansvarig för Informationscentralen för Bottniska viken, ICBV. För henne innebär sommaren inte bara semester, utan också att se till att ICBV är ständigt bemannad. Det kommer in en strid ström av frågor, observationer och prover som ska analyseras.
”Här i Bottniska viken-området får vi in mycket rapporter och frågor om algblomningar. Vattenprover som tas på algblomningar analyseras av Umeå marina forskningscentrum, som vi har ett mycket gott samarbete med. På så sätt kan vi snabbt få fram information om vilka algarter det är fråga om, och gå ut med varningar till allmänheten när det behövs.”

Nära samarbete
I Sverige finns tre marina informationscentraler; för Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet. Alla tre är placerade vid länsstyrelser, och drivs på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. De tre informationscentralerna har ett nära samarbete sinsemellan, men frågorna som kommer upp skiljer sig mellan de tre havsområdena.
” Vi har nära kontakt, och har gemensamt tagit fram en del informationsmaterial. Vi jobbar på liknande sätt, men frågorna kan skilja sig åt mellan de tre informationscentralerna. Informationscentralen för Västerhavet får in en hel del frågor om algtoxiner i musslor och främmande arter, medan Informationscentralen för Bottniska viken och Informationscentralen för Egentliga Östersjön får in fler rapporter om algblomningar.”

Rapporterna om algblomningar har under de senaste åren varit många, berättar Kristin. Därutöver har det under de senare åren kommit in ett antal rapporter till ICBV om sjuka och skadade laxar, vilket är rätt ovanligt i de andra havsområdena.

Viktiga observationer
De marina informationscentralernas verksamhet bygger till stor del på rapporter och observationer som kommer in från allmänheten.
"Vi har kontaktpersoner på alla länsstyrelser och kommuner längs kusten, och även vid kustbevakningen, båtklubbar, dykklubbar och liknande. På så sätt kan vi få hjälp att ta exempelvis vattenprover vid behov", säger Kristin.

De marina informationscentralerna tar gärna del av dina observationer av algblomning, döda sälar, främmande arter, toxiner i musslor eller större antal döda fåglar eller fiskar. Kontaktuppgifter och formulär för rapportering finns på deras respektive webbsidor.

MER LÄSNING