Bild
;
Tema: biologisk mångfald Tema: miljöövervakning

Östersjön mår dåligt - men inte alla dess djur

Övergödning, föroreningar och överfiske plågar Östersjön. I en ny rapport beskriver man tillståndet för nio av Östersjöns stora marina däggdjur, sjöfåglar och fiskar. Och visst är läget kritiskt för vissa arter, men andra har starka bestånd och verkar vara vid god hälsa.

Rapporten har tagits fram av Stockholms universitets Östersjöcentrum och bygger på data från miljöövervakning och officiella hemsidor som sammanställer miljöövervakningsdata och forskartexter, samt studier och vetenskapliga artiklar.

Några av slutsatserna från rapporten:

  • Grååsäl, vikare och havsörn har starka bestånd och förefaller vara i god kondition. Dessa arter har tidigare drabbats hårt av miljögifter, men dessa gifter har nu fasats ut.

  • Många av djuren i Östersjön är magrare än de var för 30 år sedan – till exempel sill, torsk, sillgrissla och gråsäl. Magrast är gråsälarna i Gävleborgs län.

  • Bestånden av sill och torsk är i dag på kritisk låga nivåer. Däremot går det förhållandevis bra för de 16 svenska vildlaxbestånden.

  • Östersjöpopulationen av tumlare är fortsatt akut hotat med enbart ca 500 djur.

  • Sillgrissla, som framförallt äter skarpsill, har stabila populationer och god reproduktion.

  • Östersjöns ejdrar beräknas ha minskat med över 50 procent sedan 1990-talet och har nästan helt försvunnit i vissa gamla kärnområden. Största hotet är havsörnen, men ejdern lider även av tiaminbrist och sämre födokvalitet.

Även om det skett vissa förbättringar, till exempel att vissa miljögifter fasats ut, så konstaterar författarna att det även kommer nya hot. Bland annat ökar halterna av nya miljögifter i toppredatorerna, gifter som man inte övervakas idag. Och för vikaren är bristen på snö och is, som följer av klimatförändringarna, ett annat reellt hot.

MER LÄSNING