Bild
;
Tema: fiske Tema: miljöövervakning

Över 700 knubbsälar får fällas i årets jakt

För första gången någonsin startar nu licensjakt på knubbsäl i Sverige. Huvudsyftet är att förhindra de skador som sälen orsakar yrkesfisket och fritidsfisket

730 knubbsälar får fällas i årets licensjakt, enligt ett beslut från Naturvårdsverket. Dessutom får 2 000 gråsälar, som omfattats av licensjakt sedan 2020, fällas i samtliga län med kust mot Östersjön. Tidigare har endast skyddsjakt tillåtits på djur som störde fiskenäringen, som då fick dödas inom ett närliggande område.
Anledningen till licensjakten är bland annat att minska konflikter mellan gråsäl och människa genom att reglera stammens täthet, storlek och tillväxt. Både antalet gråsälar och knubbsälar beräknas vara så stort att de har en gynnsam bevarandestatus och jakten ses delvis som ett verktyg för att möjliggöra återhämtning av minskade fiskbestånd.

Men beslutet har också väckt kritik. Inger Näslund, expert på havs- och fiskefrågor på Världsnaturfonden, WWF, menar att avskjutning av sälar inte på något sätt skulle påverka fiskbestånden.

- Man hoppar över det fundamentala, att vi behöver ha ett hållbart fiske och balans i ekosystemet, säger hon till Tidningen Syre. Hon menar att jakten kan ifrågasättas inte minst av etiska skäl.

- Frågan om jakt är svår rent generellt och med sälar blir det ännu mer komplicerat, eftersom de kan vara i vattnet. Du kan skadeskjuta en säl som sedan drunknar och får en plågsam död, säger hon.

Årets licensjakt på knubbsäl och gråsäl startar den 20 april och pågår till den 20 maj, för att sedan återupptas i september respektive juni och pågå fram till början av 2023.

MER LÄSNING