Ekosystembaserad utveckling av indikatorer för pelagiska födovävar

Havets näringsvävar ger viktig information om hälsotillståndet i den marina miljön och kan ge en tidig indikation på storskaliga förändringar i marina ekosystemen. Rapporten presenterar resultaten från forskningsprojektet Ekosystembaserad utveckling av indikatorer för pelagiska födovävar, ett av fyra projekt inom forskningssatsningen God miljöstatus i Sveriges marina vatten.