Bild
Bild: Martin Pelanek/Shutterstock
;
Tema: så mår haven Tema: miljöövervakning

Hur går det för fisken vid kusten?

Nya fynd av den invasiva arten svartmunnad smörbult, en ljusglimt för gösen och mycket ål. Det är några av resultaten från årets provfisken längs våra kuster.

Varje år utför Sveriges lantbruksuniversitet provfisken i flera områden längs hela Sveriges kust för att följa tillståndet för fiskarna i våra hav.

Längs östkusten utförs provfiskena med nät. I höstens nätfiske i Gävlebukten hittades för andra året i rad den invasiva arten svartmunnad smörbult. Det här är den nordligaste platsen där man har hittat den här arten.

− De har troligtvis kommit dit med stora fartygs ballastvatten. Eftersom de verkar ha etablerat sig i det här området så finns det en stor risk att de sprider sig. Svartmunnade smörbultar är kaxiga djur som kan tränga ut andra arter och äta andra fiskars rom. Men de kan även utgöra föda för andra fiskar som abborre och torsk, säger Yvette Heimbrand, miljöanalytiker vid Sveriges lantbruksuniversitet.

I provfisket i Galtfjärden i Uppland ligger fokus på gös. Det är en art som har hotad längs hela östkusten. Men i år gav provfisket i Galtfjärden det mest positiva resultatet på många år.

− Vi fick mer än dubbelt så mycket som vi har fått de flesta tidigare år. Det är en liten ljusglimt, men fiskarna som fångats i det här provfisket är små och unga. För att de här ska få en effekt på populationen så måste de hinna växa upp och bli stora och reproducera sig själva, och det tar några år, säger Lovisa Wennerström, miljöanalysspecialist vid Sveriges lantbruksuniversitet.

I provfiskena längs västkusten, som sker med ryssjor, har det i stora drag varit normala fångster i år. Precis som på östkusten provfiskas det både i områden där yrkes- och sportfiske är tillåtet och i områden med olika former av skydd för att se om fiskeregleringar ger resultat.

− I provfisket i nationalparken Kosterhavet hittade vi väldigt många stora fina humrar. Vi fick också ovanligt många ålar i det fiskefria området Havsstensfjorden, vilket är positivt, säger Jakob Looström, miljöanalytiker vid Sveriges lantbruksuniversitet.

MER LÄSNING