Gös (Sander lucioperca)

Gösen är en släkting till abborren. Den lever på fisk och som ung på plankton, fiskyngel och kräftdjur. Gösen ser bra i mörker och under sommaren är den mest aktiv nattetid och under andra årstider vid skymning. En stor hona kan producera över en miljon ägg som hon fäster på underlaget. Hanen vaktar sedan äggen och fläktar frisk vatten över romkornen och ser till att inga inkräktare kommer för nära. Leken sker i varmt och grumligt vatten i skyddade vikar.

Gösen är vanlig i innerskärgårdar från Östergötland till Uppland. Den trivs i varmt, grumligt vatten, vanligtvis på ett par meters djup.

Fakta: Fiskar i Östersjön

Östersjöns fiskar är antingen söt- eller saltvattenarter. Fiskarna kan klara sig i olika salthalter men det är kinkigare för deras rom och yngel. Sötvattenarter som mört och abborre lever ofta nära kusten och föredrar varma, utsötade vikar när de förökar sig. Saltvattenarter som exempelvis torsk lever ute till havs och dess rom kräver en viss salthalt för att kunna flyta i vattnet. Sen finns det arter som lax som tillbringar sitt vuxna liv i Östersjön men som måste tillbaka till sötvatten för att leka.