Båtelfisken i vikar längs kusten i Gävleborgs län 2020

Under sensommaren och hösten 2020 bedrevs elfiske i uppdrag från Länsstyrelsen i 6 grunda havsvikar spridda över länets kustlinje. Elfisket visade sig vara en passande metod för att på ett representativt sätt fånga fiskar över 70 mm i storlek. Särskilt gädda fångades i mycket större utsträckning än i exempelvis nätfiske. Det blev tydligt att elfiske i kombination med annat fiske, såsom nätfiske och undersökning med sprängladdningar, behövs för att ge en representativ bild av en havsvik fisksammansättning.