Spökfiskets påverkan på fiskeresursen

Förlorade fiskeredskap utgör en stor del av det marina skräpet och det finns en oro för att ackumuleringen av förlorade fiskeredskap kan få, eller redan har, en påtaglig påverkan på fisk- och skaldjursbestånd. Andelen fiskenät och burar som förloras årligen har globalt skattats till att i genomsnitt vara 5,7 respektive 8,6 % av de använda redskapen. I de fiskeområden där det förloras redskap finns en betydande risk för att spökfiskande redskap kan bidra till ett ”dolt” uttag från fisk- och skaldjursbestånden vilket kan leda till att fiskets totala uttag underskattas.