Bild
;
Tema: fiske

Utsättning av yngel - ett försök att rädda Östersjötorsken

Torsken har minskat drastiskt Östersjön. I ett stort projekt ska miljontals torsklarver födas upp på Gotland och sättas ut i Östersjön. Om resultatet blir lyckat kan det bli en mall för framtida stödutsättningar.

Huvudsyftet med forskningsprojektet Recod, som har en budget på 50 miljoner kronor och sträcker sig över fem år, är att ta reda på om det går att föda upp torsklarver, sätta ut dem och om de sedan klarar sig.

Genom att föda upp torsklarver (yngel) på forskningsstationen i Ar hoppas man komma förbi torskens sårbara äggstadium. Torskägg kräver vatten med tillräcklig hög salt- och syrehalt för att de ska flyta precis ovanför havsbotten. En låg salthalt och syrefria bottnar leder till att de istället sjunker ner på botten och dör.

På forskningsstationen får vildfångade torskar från det östra beståndet leka i stora bassänger. När äggen kläckts och larverna blivit 5-6 dagar gamla sätts de ut på tre olika platser i Östersjön. Försöket övervakas sedan via provfiske och vetenskapligt grundade provtagningar.

–Det här blir lite som konstgjord andning, och vi hoppas förstås att torsken i första hand ska leka naturligt i framtiden. Men om projektet blir framgångsrikt kan det sprida sig som ett sätt att bevara torsken i Östersjön, säger Lars Vallin, vetenskaplig projektledare för Recod, i en intervju för Gotlands Allehanda.

Projektet Recod genomförs av stiftelsen Balticwaters 2030, i nära samarbete med Uppsala universitet och i samverkan med Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund.

MER LÄSNING